תקנון 'מעין התיאטרון'

מבנה שנת הפעילות:

 • החוג פועל בחודשים ספטמבר-יוני.
 • המפגשים הינם מפגשים שבועיים: א-ג שעה בשבוע, ד-ו שעה ורבע בשבוע, ז-ט שעה וחצי בשבוע.  
 • במהלך השנה יתקיים מפגש הורים-ילדים חוויתי. 
 • בסוף השנה נעלה הצגת סיום. 
 • עבור כיתות א'-ג' ההצגה תעלה במסגרת מפגש ההורים-ילדים בסוף השנה, יתכן כי יוספו שעות לטובת חזרות. 
 • עבור כיתות ד'-ט' בחודשיים שלפני ההצגה יתארכו שעות החוג ואף יוספו שעות נוספות לחוג לטובת חזרות. (לו"ז חזרות יפורסם בהמשך).
 • בחודש בו תעלה ההצגה תהיה תוספת תשלום לטובת הגברה, תאורה, אביזרים, תפאורה ונלווים. קבוצות א-ג 100 ש״ח. קבוצות ד-ו/ז-ט 200 ש״ח.

 

הפסקת השתתפות בחוג:

ביטול ייכנס לתוקפו לאחר הודעה בכתב או טלפונית. בכל שלב של ביטול יחויב המשתתף בעלות עד סוף אותו חודש.

הסמכה לצילום ופרסום:

אנו נותנים את הסכמתנו לצילום של הילד/ה לצורך שיתוף ההורים בתמונות מהחוג ופרסום החוג באתר האינטרנט וברשתות החברתיות של 'מעין התיאטרון'. 

במידה ואין הסכמה מצד ההורים – יש להודיע על כך בכתב .

הצהרת בריאות:

אני מאשר/ת כי בני/בתי בריא/ה וכשיר/ה להשתתף בחוגי התיאטרון. 

באחריותי להודיע על שינוי במצב הבריאותי של בני/ביתי. 

נהלי הרשמה:

 • פתיחת הקבוצות וחלוקה לפי גילאים מותנית במספר מינימאלי של 6 משתתפים.
 • בקבוצות א-ג יירשמו עד 10 ילדים ובקבוצות ד-ו, ז-ט יירשמו עד 15 ילדים בקבוצה וזאת על מנת לשמור על האינטימיות הקבוצתית. 
 • יתכנו שינויים בימי הפעילות / בשעות הפעילות / במקום הפעילות במשך השנה בהתאם למספר הילדים. 
 • החוגים אינם פועלים בערבי חג וחגים, חוה"מ פסח ובערבי וימי הזיכרון.
 • במקרה של ביטול מפגש עקב מחלה/אירוע של מנחת הקבוצה, הוא יוחזר באותו החודש. 
 • הצטרפות באמצע החודש לחוג, תחויב בחלקו היחסי של החודש.
 • היעדרות מפעילות בחוג אינה מזכה בהחזר כספי.אופן התשלום:

התשלום עבור החוג יתבצע באשראי בהוראת קבע אשר לא תופסת מסגרת. (למעט יישובים בהם התשלום מתבצע דרך היישוב)

משפחת מעין התיאטרון

מתרחבת!

מעין התיאטרון הוא בית חם לכל היזמים בתחום החינוך החברתי. מוזמנות להצטרף למשפחה (:

מעוניינת להקים סניף בקהילה שלך?

צרי קשר